Mondjuk a szájról érzett szagot

The Project Gutenberg eBook of Béla, a buta by Dezső Kosztolányi

Elek a zsibbasztó és tompa délutánon elaludt, ültő helyében. Mire fölébredt, már este volt, — haldokló violafénnyel — senki se ült az elsőosztályú fülkében. A vonat alacsony falak közt rikkantott és ugrált, egy közeledő állomás előtt, annak a városnak az aljában, melynél át kellett szállnia, hogy a legközelebbi gyorssal hazautazzon.

Kábultan nyitotta föl szemét, mint az ébredő utasok, kik első pillanatban megriadnak attól a gondolattól, hogy álmaikban más irányban vágtattak és nem támogatták akaratukkal a vonatot, mely azalatt lelkiismeretesen röpítette őket szilárd céljuk felé.

Tünetek[ szerkesztés ] A szagláscsökkenés mértékétől függően a beteg részben, vagy egészben elveszíti szaglóképességét, esetleg ízérzékelését is.

Arca dagadt volt az egészségtelen álomtól, orra — a forró gőzfűtéstől — vérbő, a torka száraz. Összeszedte holmiját, egy disznóbőr bőröndöt, egy kézitáskát, egy gyapjútakarót, magára kapta a télikabátot is. Akkor vette észre, hogy a fülke hálójában egy rossz lehelet milyen gyógyszerek vannak van. Valószínűleg ott felejtette valaki.

Kezébe fogta, aztán az idegen holmi iránt érzett megvetéssel visszadobta a hálóba. A fülkében egyedül a bot fogantyúja árasztott fényt. Körötte a homály — pár milliméternyire — szürkésen derengett. Újra leemelte és nézte.

Közönséges bot volt, melyet százan és százan viselnek, a fája fekete, alul sáros és kopott, a kupakja elferdült, látszott, hogy a tulajdonosa sokáig használta és szerette. Ki is tekintett a folyosóra, hogy nincs-e ott az illető. De a folyosón lélek sincs, a többi fülkében se, egyedül szállt le s mindenesetre magával vitte a botot, hogy átadja a vonatvezetőnek vagy az állomásfőnöknek, annak, akinek a talált tárgyakat szokás átadni.

Egyelőre megvacsorázott az étteremben. Társaság híján se únta magát, mert a másik széken, vele szemben ült, a télikabátja mellett, a bot, mint egy idegen úr, aki nyájas és a feje ezüstös. Egyes mozdulatai okvetlenül a botnak szóltak.

Félrebillentette a fejét, mosolyogva és kicsinylően bámulta. Soha életében sem viselt botot. Fizetni akart, a pincér azonban nem jött.

Navigációs menü

Mondjuk a szájról érzett szagot a bottal zörgette meg a padlót. A pincér ezt azonnal meghallotta. Künn a pályaudvaron, a fagyos, vidám éjszakában vívómozdulatokat tett és egyik útitársának egész vasúti térképet rajzolt a földre.

A kalauztól pedig könnyedén megkérdezte: — Ez a budapesti gyors? Most végképen elhatározta, hogy a botot megtartja magának.

Mi okozza a szájszagot?

Vidéki rokonainál, akiknél a karácsonyi ünnepeket töltötte, harmincöt koronát vesztett, huszonegyesen. A bot épen harmincöt koronát érhet.

Annyit mindenesetre, de semmiesetre se többet. Végre ő is vesztett egyetmást: egy ezüstórát, az érettségi után, aztán tavaly a kávéházban ellopták a télikabátját. Otthagyta a fogason és valaki megtalálta. De találni és lopni két dolog.

Öt egyszerű módszer a szájszag ellen

Ha nem magyar közmondás, akkor albán, vagy ilyesmi. Valahol okvetlenül olvasta. Sokkal jobban izgatta ennél az, hogy a botot a sok csomagtól — akármiként nyujtogatta a nyakát — nem láthatta. Szeretett volna fölállni és kihalászni a hálóból, de a zsúfolt kocsiban lehetetlenség volt.

A szaglás elvesztése lehet a koronavírus-fertőzés egyik első tünete - Qubit

Pedig ilyesmik oly könnyen elvesznek. Ezért minden leszálló utast gyanakodva mért végig, nem viszi-e el a botot, az ő botját. Jóval éjfél után érkezett meg, hordár, kocsi nem akadt, magának kellett vinni a podgyászait, gyalog. Bőröndje nem volt, de a bottal együtt lépekedni fölöttébb körülményesnek tetszett. Meg is botlott benne és többször leejtette a földre. Másnap világos téli reggel volt, éles színekkel.

A Duna jégtáblákkal habzott, mint a jegeskávé, a hegyeken cukorsüvegek, hóból, még a szemétdombok is olyanok, mint a cukrászsütemények, melyek fehér tejszínhabbal, vagy barna mokkakrémmel vannak töltve.

mondjuk a szájról érzett szagot

Csak most lehetett látni, hogy milyen csinos a bot. Ezüst nyele tündöklött a verőfényben. Hosszú sétára mondjuk a szájról érzett szagot vele, végigment a korzón, bátran tekintett a lányok után, úgy érezte, hogy világfias és könnyed.

Este egy zenés kávéházban színes likőröket ivott Zsiráf Paulával, a híres moziszínésznővel. A botot a ruhatárban helyezte el s — először életében — húsz fillért fizetett érte. Csak harmadnapra vette észre, hogy kézitáskája nincs sehol. Sápadtan állt meg a szoba közepén.

Джабба нахмурил свой несоразмерно выпуклый лоб. - В чем же тогда проблема. В отчет вкралась какая-то ошибка? - Мидж промолчала. Джабба почувствовал, что она медлит с ответом, и снова нахмурился.

Bizonyos, hogy a vonaton ellopták, pedig gyöngyfókabőrből volt, istenem, háromszáz koronát fizetett érte. Helyette a botot hozta haza. Följelentést tett az ismeretlen tolvaj ellen s azzal vigasztalta magát, hogy a bot is megér körülbelül háromszáz koronát, mert nagyon nemes hajlású. Néha attól félt, hogy még többet megér. Lehet, hogy becses műdarab, vagy valami régiség is. Amint így tépelődött, megjelentek előtte az útitársai, kiket — azt hitte — egészen elfelejtett már, egy vörösbajszos földbirtokos, mellette egy főispán, egy őrnagy, egy pap, egy hallgatag úr, ki oly halk és kenetes, mint egy kínai.

Vajjon kié lehetett a bot? Ő a főispánra gyanakodott. Nyugtalanul ment az utcán. Mindenki a botra nézett, kétértelmű, gúnyos mosollyal. Erre az ezüst fogantyút a télikabátja szárába rejtette. A följelentés óta általában izgatott volt. Majdnem minden nap hajnalban vetődött haza. Botját valamelyik sarokba dobta, egy szekrény mellé. Megtörtént, hogy reggel az ágya mellett találta.

mondjuk a szájról érzett szagot

Azt kellett hinnie, hogy a bot változtatja helyét, mint az alvajáró, éjszaka egyedül sétál a szobában. Aludni se igen tudott. Egyszer azt álmodta, hogy rongyosan és sápadtan járkál házról-házra és koldul, száraz kezében egy koldusbottal, melyben fölismerte az ezüstbotot. Verejtékes homlokkal paraziták diszkinéziában. Kezébe vette a botot. Fogantyúja lapján sokáig bámult egy jelet, melyet nyilván ravasz tulajdonosa vésett rá, hogy minden körülmények között ráismerjen.

A karcolás mély, nem lehet lekaparni. Hiába feszítette késsel, a burok se jött le. Elek új borítékot akart rátétetni.

The Project Gutenberg eBook of Béla, a buta by Dezső Kosztolányi

De az ezüstműves azt mondta, hogy a fája nem éri meg, a borítéka pedig egyszerű bádog. Mit lehet vele tenni? El kell dobni a szemétre.

Így igazán könnyű szívvel válhatott meg a bottól. Bement egy kereskedésbe, vett valamit, a botot pedig egyszerűen egy szék mellett hagyta. Végtelenül megkönnyebbülten sietett hazafelé.

Már a sarkon lehetett, mikor valaki utána szaladt. Elek félreugrott, gyanakodva. Most már maga is azt hitte, hogy másé. Elek olvasni igyekezett az arcából, tud-e valamit, könyörögve nézett rá, aztán kezébe nyomott öt koronát és elfogadta a botot. Az utca, melybe befordult, sötét volt.

mondjuk a szájról érzett szagot

Híg, hideg sár borította az aszfaltot, tintafekete eső csöpögött a tintafekete égből, ráhullott az arcára, az ingmellére, mindent befeketített. Megragadta a botját. De úgy érezte, hogy a bot fogja a kezét, görcsösen, mint egy idegen ember keze.

A JÓ BÍRÓ.

Az vezette őt lépésről-lépésre, erőszakosan és keményen. Mindig tovább és tovább. Judás János huszonkilenc éves korában — egy sötét februári délelőttön — mondta ki első ítéletét. Hat hónapi fogházra ítélt egy tizenkilenc éves lányt, kit sikkasztással vádoltak.

Támogasd a Qubit munkáját! A brit fül-orr-gégészeket összefogó ENT UK pénteken arra hívta fel az egészségügyi dolgozók figyelmét, hogy kiemelten gondoskodjanak a megfelelő védőfelszerelés használatáról olyan esetekben, amikor szaglásukat vesztett pácienseket kezelnek, mivel több nemzetközi kínai, iráni, olasz jelentés szerint a szagló- és ízlelőképesség romlása a koronavírus-fertőzés egyik korai jele lehet, amely már a jól ismert tünetek láz, száraz köhögés előtt jelentkezhet a betegeknél. A szakorvosok javaslata szerint nem tanácsos elvégezni a nem létfontosságú endoszkópos orrvizsgálatokat, mivel a vírus az orrban és a torokban telepszik meg, és az ilyen vizsgálat során előidézett köhögés vagy tüsszentés jó eséllyel teheti ki fertőzésveszélynek az orvosokat.

A tárgyalóterem fülledt és poros volt, régi kendők és cipők szaga kóválygott a levegőben. Maga is örült, amikor kilépett az utcára és orrába-szájába betódult a jeges levegő. Akkor vette észre, hogy a feje kissé fáj. A téli égbolt úgy simult rá, mint egyetlen, nagy hidegborogatás.

Sietett haza ebédelni. Az anyja olyan mozdulatot tett, mintha sokalná. Makacsul tagadott. Különben mi lenne a társadalommal.

Tartalomjegyzék

A bíró délután szundikálni szokott, a keskeny zöld díványon, egy órácskát. Ma nem volt álmos, de lefeküdt, minthogy élete módján soha semmit se változtatott. Mindig egyidőben kelt és feküdt, mindig egyformán öltözködött. Készen vett, bélelt fehér nyakkendőt mondjuk a szájról érzett szagot, melybe egy piros félholdas melltűt tűzött.

Fontos információk